01. INSYGNIA / USC

501-144-627
      Łańcuchy  kierowników Urzędów Stanu Cywilnego wykonujemy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.09.1999 r. w sprawie wzoru i sposobu noszenia odznaki przez kierowników USC w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (Dz.u.99.97.115). Technika wykonania łańcucha USC do wyboru: odlew lub kute i frezowane. Materiał - srebro, mosiądz posrebrzany, stal szlachetna. 
 
   Na zamówienie wykonujemy również tacki na obrączki.