01. INSYGNIA / URZĘDY

501-144-627
Dla urzędów administracji państwowej i samorządowej wykonuję insygnia na podstawie projektów własnych i powierzonych. Przyjmuję zamówienia na ozdobne pieczęcie, mosiężne tablice okolicznościowe, herby i godła.